Välkommen till SvFF D 2023-06-10 kl. 08:30 2023-08-26 kl. 17:30

Förnamn Efternamn

Personnummer
ååååmmddxxxx


E-postadress


Telefon

Spelform (3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 eller 11 mot 11)


Förening


Betalas av förening

Deltagarens noteringar (Tex. Allergier eller eventuell specialkost)

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900