Välkommen till Tränarutbildning SvFF Mv D 2023-05-06 kl. 09:30 2023-05-06 kl. 14:30

Förnamn Efternamn

Personnummer
ååååmmddxxxx


E-postadress


Telefon


Spelform (3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 eller 11 mot 11)


Förening


Betalas av förening

Deltagarens noteringar (Tex. Allergier eller eventuella matavvikelser)

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900