Välkommen till Fotbollsutvecklarutbildning - Fotbollslyftet med start 2023-08-18 kl. 09:00

Förening

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Medskick från deltagare, exempelvis allergier. Frågor ställs inte här utan mejlas in!


Ansvarig för denna utbildning är Rolando Moncada Escobar

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900